Історія журналу

Видання наукових праць викладачів, студентів та молодих науковців фізико-математичного факультету СДПУ започатковано у 2010 році, коли результати наукових досліджень було опубліковано окремою серією «Фізико-математичні науки» в збірнику наукових праць «Пошуки і знахідки» за матеріалами наукової конференції «Актуальні питання науки і освіти» (СДПУ, 20-22 квітня 2010р.).