Перегляд списку назв робіт


 
Випуск Назва
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ STEM-ПРОЕКТ «ШКОЛА IНЖЕНЕРIНГУ» В ЗАКЛАДI ОСВIТИ Анотація   PDF
Олена Дахова, Олег Войнов, Олександр Бєлошапка
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ БАЗОВА ФIЗИКА ЯК ФУНДАМЕНТ ВИВЧЕННЯ ЗАГАЛЬНОТЕХНIЧНИХ ТА ПРОФIЛЬНИХ ДИСЦИПЛIН У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВIТИ ТЕХНIЧНОГО СПРЯМУВАННЯ Анотація   PDF
Юлія Лимарєва, Вікторія Горобець, Віктор Турка
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ВИВЧЕННЯ ФIЗИКИ В УМОВАХ ЗМIШАНОГО НАВЧАННЯ Анотація   PDF
Юлія Лимарєва, Валерія Сiдiна
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ДОСЛIДЖЕННЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК Анотація   PDF
Олександр Бєлошапка, Людмила Шиманська, Сергій Назаров, Віталій Калугiн
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ЗАСТОСУВАННЯ ХМАРНИХ СЕРВIСIВ MATH PARTNER ТА GRAPH ONLINE ПРИ РОЗВ’ЯЗУВАННI ЗАДАЧ З ТЕОРIЇ ГРАФIВ Анотація   PDF
Наталія Кайдан, Анастасія Кракова, Сергій Жадан, Андрій Смоляр
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ КВАНТОВЫЕ ТОЧКИ И КВАНТОВЫЕ НИТИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОЙ ПОЛУПРОВОДНИКОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ Анотація   PDF
Виктор Надточий, Ирина Воронова, Егор Сыпчук
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ КОМПТОНОВСЬКЕ РОЗСIЮВАННЯ СВIТЛА ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ ДЛЯ РОЗВИТКУ КВАНТОВОЇ ТЕОРIЇ Анотація   PDF
Олег Войнов, Олександр Бєлошапка, Юлія Лимарєва
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ, ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ ЯКОСТI ЗНАНЬ УЧНIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Борис Беседiн, Анастасія Кириченко
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ НИЗКОРАЗМЕРНЫЕ СТРУКТУРЫ И ИХ СВОЙСТВА Анотація   PDF
Виктор Надточий, Ирина Воронова
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ОБЧИСЛЕННЯ КВАЗIIДЕАЛIВ СКIНЧЕНИХ НАПIВГРУП ПЕРЕТВОРЕНЬ ГРАФОМ КЕЛI НАПIВГРУП Анотація   PDF
Владислав Величко
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ОСОБЕННОСТИ ФОТОФИЗИКИ ТРИПТОФАНА В СОСТАВЕ БЕЛКОВ Анотація   PDF
Александр Костиков
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ОФIСНИЙ ПАКЕТ OPENOFFICE НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Андрій Стьопкiн, Тетяна Турка, Аліна Стьопкiна
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ IНФОРМАТИКИ ДО ОРГАНIЗАЦIЇ ЗАНЯТЬ З РОБОТОТЕХНIКИ Анотація   PDF
Віра Глазова, Олексій Полторацький
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ПIДГОТОВКА МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ ДО РЕАЛIЗАЦIЇ СУЧАСНОЇ МЕТОДИЧНОЇ СИСТЕМИ НАВЧАННЯ ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛIН Анотація   PDF
Володимир Ткаченко, Микола Притула, Євгенія Черевань
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ПОРIВНЯЛЬНИЙ АНАЛIЗ МЕТОДIВ РОЗВ’ЯЗАННЯ РIВНЯНЬ РУХУ В СИСТЕМАХ ЗI СХРЕЩЕНИМИ ПОЛЯМИ Анотація   PDF
Микола Воловенко, Михайло Копоть, Олександр Нiкiтенко
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ПРО ЧИСЛО НЕIЗОМОРФНИХ ДВОКОЛЬОРОВИХ ХОРДОВИХ O - ДIАГРАМ РОДУ 2, ЯКI МАЮТЬ ОДИН СIРИЙ (АБО ЧОРНИЙ) ЦИКЛ Анотація   PDF
Олександр Кадубовський, Єгор Сипчук
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ РЕАЛIЗАЦIЯ МIЖПРЕДМЕТНИХ ЗВ’ЯЗКIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ Анотація   PDF
Борис Беседiн, Дар'я Д’яченко
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ РОЗВИТОК IНФОРМАЦIЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТI СТУДЕНТIВ ПЕДАГОГIЧНИХ СПЕЦIАЛЬНОСТЕЙ Анотація   PDF
Аліна Стьопкiна, Андрій Стьопкiн
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧ З ГЕОМЕТРIЇ РIЗНИМИ МЕТОДАМИ Анотація   PDF
Борис Беседiн, Олександр Жадан
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ТIЛА ОБЕРТАННЯ У ВИВЧЕННI ФIЗИКИ Анотація   PDF
Юлія Лимарєва, Катерина Зубко
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ТИСК СВIТЛА ТА ЙОГО ОСОБЛИВОСТI. ДОСВIДИ ЛЕБЕДЄВА Анотація   PDF
Олег Войнов, Олександр Бєлошапка
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ФОРМУВАННЯ IКТ-КОМПЕТЕНТНОСТI МАЙБУТНIХ УЧИТЕЛIВ У РАЗI ЗРОСТАННЯ БIОЛОГIЧНИХ ЗАГРОЗ Анотація   PDF
Олена Федоренко, Владислав Величко
 
№ 10 (2020): Збірник наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦIЇ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННI АЛГЕБРИ В 7-9 КЛАСАХ Анотація   PDF
Борис Беседiн, Сергій Гайдар
 
1 - 23 з 23 результатів