Про журнал

Галузь та проблематика

«Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ» виходить iз перiодичнiстю один раз на рiк та публiкує статтi, у яких представленi науковi дослiдження за наступними напрямками:

  • «Математика»;
  • «Фiзика»;
  • «Iнформатика та методика ї ї навчання»;
  • «Методика навчання математики в закладах загальної середньої та вищої освiти»;
  • «Методика навчання фiзики i астрономiї в закладах загальної середньої та вищої освiти».
Метою збiрника є пiдтримка наукової активностi як серед студентiв, так i серед молодих викладачiв ДДПУ та iнших ВНЗ.

Процес рецензування

До збірника наукових праць фізико-математичного факультету ДДПУ приймаються статті наукового характеру за наступними напрямками: «Математика»; «Фізика»; «Інформатика та методика її навчання»; «Методика навчання математики в закладах загальної середньої та вищої освіти»; «Методика навчання фізики i астрономії в закладах загальної середньої та вищої освіти».

Подання, що не задовольняє тематиці або вимогам видання, може бути відхилене.

Редакція журналу підтримує світові стандарти прозорості процесу рецензування, тому видання практикує подвійне «сліпе» рецензування рукописів.

Статті, подані до журналу, протягом тижня надсилаються на рецензування двом незалежним експертам. Рецензент ознайомлюється з анотацією статті, після чого погоджується чи відмовляється рецензувати поданий матеріал. У разі відмови протягом декількох днів призначається інший рецензент.

Періодичність публікації

1 раз на рік, по мірі їх редакційного опрацювання.

Політика відкритого доступу

Цей журнал практикує політику негайного відкритого доступу до опублікованого змісту, підтримуючи принципи вільного поширення наукової інформації та глобального обміну знаннями задля загального суспільного прогресу.

Редакційна колегія

Голова редакційної колегії

Надточій В.О. - доктор фізико-математичних наук, професор, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Члени редакційної колегії

Костіков О.П. - доктор фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Чайченко С.О.доктор фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Кадубовський О.А.кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Величко В.Є. - кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Беседін Б.Б.кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Чуйко О.В.кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Турка Т.В. - кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Стьопкін А.В. - кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Глазова В.В.кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Кайдан Н.В. - кандидат фізико-математичних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Лимарєва Ю.М.кандидат педагогічних наук, доцент, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет», м. Слов’янськ, Україна.

Історія журналу

Видання наукових праць викладачів, студентів та молодих науковців фізико-математичного факультету СДПУ започатковано у 2010 році, коли результати наукових досліджень було опубліковано окремою серією «Фізико-математичні науки» в збірнику наукових праць «Пошуки і знахідки» за матеріалами наукової конференції «Актуальні питання науки і освіти» (СДПУ, 20-22 квітня 2010р.).