DOI: https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079102020207124

ДОСЛIДЖЕННЯ АКТИВНИХ ЯДЕР ГАЛАКТИК

Олександр Бєлошапка, Людмила Шиманська, Сергій Назаров, Віталій Калугiн

Анотація


Стаття присвячена дослiдженню характеристик активного ядра галактики 3С 382 в сузiр’ї Лiри. У процесi дослiдження проведенi фотометричнi вимiрювання за допомогою програми Maxim DL Pro 6, у якiй застосовувався метод апертурної фотометрiї, побудовано графiк залежностi зоряної величини вiд часу, за допомого програми WinEFFECT знайдено середнiй перiод обертання аккрецiйного диску та розрахованi маса ядра галактики 3С 382, гравiтацiйний радiус. Отриманi результати збiгаються з вiдповiдними значеннями, що зберiгаються в Центрi астрономiчних даних в Страсбурзi.

Ключові слова


галактика; активне ядро галактики; аккрецiйний диск; гравiтацiйний радiус; перiод обертання; чорна дiра; квазар; блазар; сейфертовська галактика; радiогалактика; блиск

Повний текст:

PDF

Посилання


Активнi галактики, радiогалактики i квазари. Астрономiчний сайт — ЗОРI / Галактики. URL: http://zori.org.ua/halaktyky/50-aktyvni-halaktyky-radiohalaktyky-ikvazary.html

Астрономiчнi спостереження. URL: https://kern29.at.ua/index/astronomichni_sposterezhennja/0-11

Квазари та блазари. Астрономiя. URL: https://my-astronomy.ucoz.ua/index/kvazari_ta_blazari/0-44

Модели активнiх ядер галактик. CollectedPapers. Вiсник ЧНУ iм. Юрiя Федьковича / Нестационарные явления в галактиках. URL: https://collectedpapers.com.ua/ru/non_stationary_phenomena_in_- galaxies/modeli-aktivnix-yader-galaktik

Фотометрия. Энциклопедия физики и техники / Новости науки и техники. URL: http://femto.com.ua/articles/part_2/4371.html

Фотометрия в MaxIM DL. URL: https://astrotourist.info/fotometriya-v-maxim-dl

Period search service. URL: http://scan.sai.msu.ru/lk/

SIMBAD Astronomical Database — CDS (Strasbourg). URL: http://simbad.u-strasbg.fr/simbad/sim- (дата звернення: 29.10.2019)

The astrophysical journal. URL: https://iopscience.iop.org/article/10.3847/1538-4357/aa6d52/meta


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.