ОФIСНИЙ ПАКЕТ OPENOFFICE НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Андрій Стьопкiн
  • Тетяна Турка
  • Аліна Стьопкiна

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079102020207126

Ключові слова:

безкоштовний офiсний пакет, програмне забезпечення, OpenOffice

Анотація

У зв’язку з активним розвитком технологiй та широкою комп’ютеризацiєю рiзноманiтних сфер дiяльностi суспiльства, стає все бiльш актуальнiшим дослiдження питання використання iнформацiйних технологiй в системi освiти. Зрозумiло, що це стосується всiх предметiв, де на уроках необхiднi наочнi матерiали. Не є винятком у цьому i вчителi математики, якi можуть використовувати рiзноманiтне програмне забезпечення для рiзного роду вiзуалiзацiї, автоматизацiї рiзноманiтних розрахункiв та багато iншого. У статтi розглядається можливiсть використання офiсних пакетiв вчителями математики при пiдготовцi урокiв в школi. Аналiзується можливiсть замiни найпоширенiшого офiсного пакету Microsoft Office на його безкоштовнi аналоги без втрати якостi освiтнього процесу.

Посилання

Жалдак М.I., Вiтюк О.В. Комп’ютер на уроках геометрiї. Київ. РННЦ ДIНIТ. 2004. 167 с.

Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. Сучаснi iнформацiйнi засоби навчання. Навчальний посiбник. Вiнниця: ВДПУ iменi Михайла Коцюбинського, 2004. 535 с.

Бабенко Н.О., Демченко С.О., Стьопкiн А.В., Турка Т.В. Використання офiсного пакету OpenOffice при викладаннi iнформатики. Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. 2019. Вип. №9. С. 111–115.

Velychko V.E., Stopkin A.V., Fedorenko O.G. Use of computer algebra system maxima in the process of teaching future mathematics teachers. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 69, №1. P. 112–123.

Сiнько Ю.I. Системи комп’ютерної математики та їх роль у математичнiй освiтi. Iнформацiйнi технологiї в освiтi. 2009. № 3. C. 274–278.

Хахаев И.А., Машков В.В., Губкина Г.Е. OpenOffice.org: Теория и практика. М.: ALT Linux, Бином. Лаборатория знаний, 2008. 318 с.

Козодаев Р., Маджугин А. OpenOffice.org 3. Полное руководство пользователя. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 704 с.

##submission.downloads##