DOI: https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079102020207126

ОФIСНИЙ ПАКЕТ OPENOFFICE НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Андрій Стьопкiн, Тетяна Турка, Аліна Стьопкiна

Анотація


У зв’язку з активним розвитком технологiй та широкою комп’ютеризацiєю рiзноманiтних сфер дiяльностi суспiльства, стає все бiльш актуальнiшим дослiдження питання використання iнформацiйних технологiй в системi освiти. Зрозумiло, що це стосується всiх предметiв, де на уроках необхiднi наочнi матерiали. Не є винятком у цьому i вчителi математики, якi можуть використовувати рiзноманiтне програмне забезпечення для рiзного роду вiзуалiзацiї, автоматизацiї рiзноманiтних розрахункiв та багато iншого. У статтi розглядається можливiсть використання офiсних пакетiв вчителями математики при пiдготовцi урокiв в школi. Аналiзується можливiсть замiни найпоширенiшого офiсного пакету Microsoft Office на його безкоштовнi аналоги без втрати якостi освiтнього процесу.

Ключові слова


безкоштовний офiсний пакет; програмне забезпечення; OpenOffice

Повний текст:

PDF

Посилання


Жалдак М.I., Вiтюк О.В. Комп’ютер на уроках геометрiї. Київ. РННЦ ДIНIТ. 2004. 167 с.

Гуревич Р.С., Коношевський Л.Л., Шестопалюк О.В. Сучаснi iнформацiйнi засоби навчання. Навчальний посiбник. Вiнниця: ВДПУ iменi Михайла Коцюбинського, 2004. 535 с.

Бабенко Н.О., Демченко С.О., Стьопкiн А.В., Турка Т.В. Використання офiсного пакету OpenOffice при викладаннi iнформатики. Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. 2019. Вип. №9. С. 111–115.

Velychko V.E., Stopkin A.V., Fedorenko O.G. Use of computer algebra system maxima in the process of teaching future mathematics teachers. Information Technologies and Learning Tools. 2019. Vol. 69, №1. P. 112–123.

Сiнько Ю.I. Системи комп’ютерної математики та їх роль у математичнiй освiтi. Iнформацiйнi технологiї в освiтi. 2009. № 3. C. 274–278.

Хахаев И.А., Машков В.В., Губкина Г.Е. OpenOffice.org: Теория и практика. М.: ALT Linux, Бином. Лаборатория знаний, 2008. 318 с.

Козодаев Р., Маджугин А. OpenOffice.org 3. Полное руководство пользователя. СПб.: БХВ-Петербург, 2009. 704 с.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.