КОМП’ЮТЕРНЕ ТЕСТУВАННЯ, ЯК МЕТОД КОНТРОЛЮ ЯКОСТI ЗНАНЬ УЧНIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ

Автор(и)

  • Борис Беседiн
  • Анастасія Кириченко

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079102020207261

Ключові слова:

тести, контроль, тестовий контроль, контрольно-дiагностичнi системи, комп’ютерне тестування

Анотація

В статтi висвiтлено сучасний стан проблеми застосування комп’ютерного тестування в процесi вивчення та контролю якостi знань учнiв на уроках математики. Розглянуто переваги та недолiки тестування та обґрунтовано доцiльнiсть їх використання.

Посилання

Аванесов В.С. Композиция тестовых заданий. М. : АДЕПТ, 1998. 217 с.

Андронатiй П.I., Котяк В.В. Комп’ютернi технологiї в освiтнiх вимiрюваннях: Навчально-методичний посiбник. Кiровоград : Лисенко В.Ф., 2011. 144 с.

Беседiн Б.Б., Шевцова К.С. Тестова перевiрка знань учнiв пiд час вивчення математики. Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. 2015. Випуск 5. С. 104–106.

Булах I.Є., Мруга М.Р. Створюємо якiсний тест : Навч. посiб. К. : Майстер-клас, 2006. 160 с.

Мaйоров A.Н. Теория и практика создания тестов для системы образования. М. : Интеллект центр, 2001. 109 с.

Фетiсов В.С. Комп’ютернi технологiї в тестуваннi : навч.-метод. посiб. Нiжин : Видавець ПП Лисенко М.М., 2011. 140 с.

##submission.downloads##