DOI: https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079102020207263

ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УЗАГАЛЬНЕННЯ ТА СИСТЕМАТИЗАЦIЇ ЗНАНЬ ПРИ ВИВЧЕННI АЛГЕБРИ В 7-9 КЛАСАХ

Борис Беседiн, Сергій Гайдар

Анотація


Стаття присвячена проблемi узагальнення та систематизацiї знань учнiв при вивченнi курсу алгебри 7-9 класiв, необхiдностi вдосконалення методики навчання математики та розробцi методичних рекомендацiй щодо вирiшення цiєї проблеми.

Ключові слова


узагальнення; систематизацiя; комп’ютер; IКТ

Повний текст:

PDF

Посилання


Беседiн Б.Б., Пономарьова А.О. Узагальнення та систематизацiя знань при вивченнi алгебри 7-9 класiв. Збiрник наукових праць фiзикоматематичного факультету ДДПУ. 2013. Випуск 3. С. 140–144.

Жалдак М.I. Комп’ютер на уроках математики. Посiбник для вчителя. К. : Технiка, 1997. 303 с.

Коменський Я.А. Вибранi педагогiчнi твори. Пiд ред. Пiскунова О.I. та iн. М. : Педагогiка, 1982, 655 с.

Марченко О.М. Систематизацiя знань учнiв у процесi навчання математики iз застосуванням методу проектiв на основi комп’ютерної пiдтримки. Дидактика математики: проблемы и исследования. 2006. №26. С. 150–154.

Монахов В.М. Что такое новая информационная технология обучения? Математика в школе. 1990. №2. С. 47–52.


Посилання

  • Поки немає зовнішніх посилань.