ФОТОФІЗИЧНІ І ПАРАМАГНІТНІ ВЛАСТИВОСТІ ТРИПТОФАНУ

ФІЗИКА

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234839

Ключові слова:

фотофізіка, парамагнітні властивості, триптофан

Анотація

Розуміння процесів, що призводять до пошкодження важливих біологічних молекул-білків залишається актуальним завданням для досліджень. При цьому корисним інструментом є дослідження простих модельних систем. У даній роботі в якості об'єкта досліджень використовувався триптофан в лужному середовищі. Такий вибір обумовлений тим, що молекула триптофану є амфіпатичною, тобто містить сильно гидрофобну і полярну групи і в умовах лужного середовища може утворювати міцели, до складу яких входять кілька молекул триптофану. У нашому випадку такі міцели містили шість молекул триптофану. Використовуючи методи оптичної спектроскопії і електронного парамагнітного резонансу показано, що при опроміненні лужного розчину триптофану утворюється набір декількох видів продуктів. Це катіон-радикали, аніон-радикали, вільні електрони, пастки цих продуктів. Виміряні параметри всіх цих продуктів, їх властивості.

Біографія автора

Олександр Костіков, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

доктор фізико-математичних наук, доцент

Посилання

Каюшин Л.П., Грибова З.П., Азизова О.А. Электронный парамагнитный резонанс фотопроцессов биологических соединений. М.: Наука. 1973.

Львов К.М. Львова О.Ф. Молекулярные механизмы биологического действия оптического илучения. М. : Наука. 1988. С.41–55.

Львов К.М. Обратимое снижение интенсивности фосфоресценции триптофана при действии света в области триплетного поглощения при 77К. /К.М. Львов, С.В. Кузнецов, А.П. Костиков// Биофизика. — 1993. — т. 38, — C. 568–573.

Kostikov A.P. Light induced deactivation of tryptophan phosphorescence in proteins. /A.P. Kostikov// Biophysical Journal. — 2003. — v. 84 — p. 500A.

Костиков А.П. Светоиндуцированная дезактивация фосфоресценции триптофана, роль карбонильной группы в механизме этого явления. Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. 2018. Вип. 8. С. 65–70.

Костиков А.П. Структурные особенности триптофана, влияющие на светоиндуцированную дезактивацию фосфоресценции белков. Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. 2019. Вип. 9. C. 52–59.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30