ВИКОРИСТАННЯ БЛОГУ ДЛЯ РОЗМIЩЕННЯ Е-КОНТЕНТУ ПРИ ВИКЛАДАННI IНФОРМАТИКИ

IНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234841

Ключові слова:

блог, Blogger, платформи, сервiси, Е-контент, iнформатика

Анотація

У статтi обговорюються особливостi застосування блогiв для навчання iнформатики, розглянуто приклади використання сервiсу Blogger для розмiщення електронного контенту, створеного за допомогою рiзноманiтних платформ.

Біографія автора

Світлана Забазна, ЗЗСО I-III ступенiв № 9 ВЦА м. Торецьк

вчитель iнформатики вищої категорiї

Посилання

Проект КОНЦЕПТУАЛЬНI ЗАСАДИ розвитку електронної освiти в

Українi. Режим доступу: https://pon.org.ua/engine/download.php?id=493

Морзе Н.В., Буйницька О.П., Варченко-Троценко Л.О. Створення сучасного електронного курсу в системi MOODLE: навчальний посiбник. Кам’янець-Подiльський : ПП Буйницький О.А., 2016. 232 с.

Юрженко Ю., Агалець I. Основнi елементи контент-середовища електронних освiтнiх ресурсiв. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2016.

Вип. 16. С. 471-479. Режим доcтупу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/apgnd_2016_16_63

Березенська С.М. Засоби e-learning в органiзацiї роботи з теоретичним контентом з технiч-них дисциплiн. Вiдкрите освiтнє е-середовище сучасного унiверситету. 2016. Вип. 2. С. 38-50. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/oeeemu_2016_2_5

Капранова М.Н. Як пiдготувати сучасний урок. Педагогiчна майстерня. 2013. № 12. С. 16-20.

Кваснiй Л.Г., Щербан О.Я. Проблеми та перспективи електронної освiти

в Українi. Режим доступу: http://ena.lp.edu.ua:8080/handle/ntb/29563

5 крокiв до онлайн-навчання: як ефективно перейти на новий формат. Режим доступу: https://osvitoria.media/opinions/5-krokiv-do-nlajnnavchannya-yak-efektyvno-perejty-na-novyj-format/

Людмила Петрановская: Мы готовим детей к позавчерашнему миру. Режим доступу: https://osvitanova.com.ua/posts/1919-liudmyla-petranovskaia-my-hotovym-detei-k-pozavcherashnemu-myru

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30