ВИКОРИСТАННЯ ДИДАКТИЧНИХ IГОР ТА IГРОВИХ ЕЛЕМЕНТIВ НА УРОКАХ МАТЕМАТИКИ В 5 КЛАСI

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВIТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234849

Ключові слова:

нестандартний урок, дидактична гра, iгровi елементи, урок математики, нестандартний метод, основна школа

Анотація

Стаття присвячена дослiдженню проблеми використання нестандартних методiв на уроках математики в основнiй школi. В нiй окреслено актуальнiсть дидактичних iгор та iгрових елементiв, розглянуто варiанти iгор на уроках математики в 5 класi, надано практичнi рекомендацiї щодо використання.

Біографії авторів

Катерина Ковальова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

студентка 4 курсу фiзико-математичного факультету

Тетяна Турка, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат фiзико-математичних наук, доцент

Посилання

Богданович М.В., Козак М.В., Король Я.А. Методика викладання математики: Навч. пос. 3-є вид., перероб. i доп. Тернопiль: Навч. книга —Богдан, 2006. 336 с.

Заброцький М.М. Основи вiкової психологiї. Навч. посiбник. Тернопiль: Навчальна книга — Богдан, 2006. 112 с.

Курiпта В. I. Дидактичнi iгри з математики [Текст]. Початкове навчання та виховання. 2006. № 31. С. 24-1-24-16. Методичний банк.

Ткачишина I.П. Роль гри та нестандартних урокiв у пiдвищеннi iнтересу учнiв до вивчення математики. Математика в школах України. 2004 р. № 4 (52). С. 6-7.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30