ЕЛЕКТРОННЕ НАВЧАННЯ У ПРОЦЕСІ ВИВЧЕННЯ ПРОГРАМУВАННЯ

ІНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079132023295330

Ключові слова:

самостійна робота, пізнавальна діяльність, активність учнів, виховання особистості

Анотація

Інформатизація освіти є складним та неспинним процесом проходження якого є природнім запитом інформаційного суспільства до освіти. У навчальний процес додано не тільки комп’ютерне обладнання та програмне забезпечення, що реалізує інформаційні технології. Додано різноманітні підходи щодо організації навчального процесу які виникли під час розвитку комп’ютерних наук і довели свою ефективність. Видозмінились і наочні матеріали з появою електронних освітніх ресурсів, що в сою чергу спричинило нові питання їх гармонійного застосування у начальній діяльності, питання співвідношення між традиційними формами та засобами навчання та електронними та або тими, що базуються на них. У статті розглядаються питання застосування технологій та засобів електронного навчання у процесі вивчення програмування.

Посилання

Bates T. National strategies for e-learning in post-secondary education and training, Fundamentals of educational planning, 70, Paris : UNESCO-IIEP, 2001. ISBN 978-92-803-1214-0, 132 p.

MDN Web Docs, Mozilla Foundation, https://developer.mozilla.org/enUS/docs/Web/JavaScript

Задорожна А.Д., Гнатишена I.М. Iсторiя розвитку та тематичнi групи англомовної термiнологiї електронного навчання. Вченi записки ТНУ iменi В.I. Вернадського. Серiя: Фiлологiя. Журналiстика. Том 33 (72) №2 Ч.1 2022, https://doi.org/10.32838/2710-4656/2022.2-1/23

Fedorenko E.G., Kaidan N.V., Velychko V.Ye. and Soloviev V.N. Gamifcation when studying logical operators on the Minecraft Edu platform, in CEUR Workshop Proceedings, vol. 2898, pp. 107–118, 2021. https://doi.org/10.31812/123456789/4624

Ковтанюк М.C., Тiтова Л.О. Використання iгрових симуляторiв пiд час вивчення програмування. Комп’ютернi технологiї: iнновацiї, проблеми, рiшення : Тези доп. IV Всеукр. науково-техн. конф., м. Житомир, 18–20 листоп. 2021 р. Житомир, 2021. С. 95–96.

Медведєва М.О., Жмурко О.I., Криворучко I.I., Ковтанюк М.С. Використання iгрових онлайн-сервiсiв у процесi вивчення мов програмування. Актуальнi питання гуманiтарних наук. 2021. Т. 2, № 36. с. 248–255. https://doi.org/10.24919/2308-4863/36-2-40

Papadakis S., Kiv A.E., Kravtsov H.M., Osadchyi V.V., Marienko M.V., Pinchuk O.P., Shyshkina M.P., Sokolyuk O.M., Mintii I.S., Vakaliuk T.A., Azarova L.E., Kolgatina L.S., Amelina S.M., Volkova N.P., Velychko V.Ye., Striuk A.M. and Semerikov S.O. ACNS Conference on Cloud and Immersive Technologies in Education: Report. CTE Workshop Proceedings, 10, 2023, pp.1–44. https://doi.org/10.55056/cte.544

Velychko V.Ye., Kaydan N.V., Fedorenko O.G., Kaydan V.P. Training of practicing teachers for the application of STEM education. Journal of Physics: Conference Series 2288(1), 012033 (jun 2022), https://doi.org/10.1088/1742-6596/2288/1/012033

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29