МЕТОДИКА ЗАСТОСУВАННЯ ДИДАКТИЧНИХ ІГОР ПІД ЧАС УРОКІВ МАТЕМАТИКИ ЗАСОБАМИ ІКТ

ІНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079132023295350

Ключові слова:

гра, дидактична гра, урок математики, дистанційне навчання, вебсервіси

Анотація

У статті розглянуто застосування дидактичних ігор під час уроків математики. Проаналізовано можливість застосування дидактичних ігор під час дистанційного навчання. Запропоновано ресурси для гейміфікації навчання математики засобами ІКТ. Наведено приклади використання сервісів Kahoot, Mathific і Plickers для учнів 5 класу.

Посилання

Глазова, В. (2022). Підготовка майбутніх учителів математики до роботи в Новій українській школі. Технології електронного навчання, 6, 17–22. https://doi.org/10.31865/2709-840062022270259

Клімішина А. Я. Створення та використання електронних дидактичних ігор під час вивчення математики в закладах загальної середньої освіти. Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. пр. / [редкол.:А. В. Сущенко (голов. ред.) та ін.]. Запоріжжя: КПУ, 2021. Вип. 77. Т. 1. С. 85-91.

Розпорядження Кабінету Міністрів України (988-2016-р від 22.08.2018) «Про схвалення Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на період до 2029 року». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/988-2016-%D1%80#Text

Хворостіна Ю.В., Удовиченко О.М., Юрченко А.О. Особливості використання дидактичних ігор на уроках математики. Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 19. Том 3. С. 141-146.

Юрченко А.О. Особливості когнітивно-візуального підходу під час візуалізації навчального матеріалу з математики. Інноваційна педагогіка, 2019. Вип. 11. Том 3. С. 62-67.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29