ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОЄКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІД ЧАС УРОКІВ ІНФОРМАТИКИ

ІНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079132023295354

Ключові слова:

проєктна діяльність, метод проєктів, інноваційні технології, інформатика

Анотація

У статті розкрито особливості організації проєктної діяльності під час уроків інформатики. Розглянуто методологічну основу навчальних проєктів та охарактеризовано переваги їх використання під час освітнього процесу. Надано поради вчителям щодо організації проєктної діяльності на під час уроків інформатики.

Посилання

Мірошник С. І. Теоретичні основи навчальної проектної діяльності учнів. Народна освіта : електронне наукове фахове видання. 2014. Вип. №2(23). URL: https://www.narodnaosvita.kiev.ua/?page_id=2383

Проектна діяльність як засіб формування ІКТ-компетентності учнів / Морзе Н.В., Барна О.В., Вембер В.П., Кузьмінська О.Г. Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах. 2014. №3. С.52–59. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/33688455.pdf

Самойленко Н., Семко Л. Методичні підходи до вивчення інформатики в основнійшколі. Наукові записки. Серія: Проблеми методики фізикоматематичної і технологічної освіти. Кіровоград: КДПУ імені Володимира Винниченка. 2015. Вип. 7. Ч. 2. С. 76–82. URL: https://phm.cuspu.edu.ua/ojs/index.php/NZ-PMFMTO/article/viewFile/538/51

Сікора Я. Б., Карплюк С. О., Грінчук І. В. Використання методу проектів на уроках інформатики в закладах загальної середньої освіти як одна із ефективних педагогічних технологій. Перспективи та інновації науки Серія «Педагогіка». 2022. URL: http://eprints.zu.edu.ua/34341/1/2022.pdf

Тадеуш О. М. Метод проектів як форма продуктивного навчання. Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова. Серія 16 : Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики. 2017. Вип. 29. С. 142–146. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Nchnpu_016_2017_29_33.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29