СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ ЯКОСТІ ТЕСТУ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079132023295401

Ключові слова:

педагогічне вимірювання, тестування, тестові завдання, валідність тесту, надійність тесту, кореляційний зв’язок, коефіцієнт рангової кореляції Спірмена, коефіцієнт рангової кореляції Кендала

Анотація

У роботі викладено результати дослідження критеріїв якості – валідності та надійності тестів фахового вступного випробування з математики для вступу абітурієнтів до фізикоматематичного факультету Донбаського державного педагогічного університету. Встановлені відповідні числові характеристики (коефіцієнт валідності й коефіцієнт надійності), надана їх якісна оцінка та доведена статистична значущість.

Посилання

Ландар І. П. Валідність результатів вимірювання. Інформаційнокомуніуаційні технології в освіті. 2014. № 1. URL: https://e-journals.npu.edu.ua/index.php/ikt/article/view/35/pdf_24 (20.07.23)

Ковальчук А. Тестові технології оцінювання якості. Відкритий урок: розробки, технології, досвід. 2009. № 3. URL: https://osvita.ua/school/method/5919/ (05.08.23)

Булах І. Є., Мруга М. Р. Створюємо якісний тест: Навчальний посібник. К.: Майстер-клас. 2006. С. 15

Дяченко О. Ф. Організація тестового контролю знань студентів з курсу «Компютерні мережі». Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова. Сер. 2 : Комп'ютерно-орієнтовані системи навчання. 2011. №. 11. С. 2.

Авраменко В. І. Теорія ймовірностей і математична статистика : навчальний посібник / В. І. Авраменко, І. К. Карімов. 2-ге вид., перероб. і доп. Дніпродзержинськ : ДДТУ. 2013. С. 167

Боснюк В. Ф. Математичні методи в психології: курс лекцій. Харків. : НУЦЗУ, 2020. С. 52. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11329/1/Математи чні методи в психології (Боснюк).pdf

Боснюк В. Ф. Математичні методи в психології: курс лекцій. Харків. : НУЦЗУ, 2020. С. 54. URL: http://repositsc.nuczu.edu.ua/bitstream/123456789/11329/1/Мате матичні методи в психології (Боснюк).pdf

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29