ЕКСПЕРИМЕНТ ЯК ЗАСІБ ПІДВИЩЕННЯ АКТИВНОСТІ УЧНІВ ПРИ ВИВЧЕННІ ФІЗИКИ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ ФІЗИКИ ТА АСТРОНОМІЇ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079132023295424

Ключові слова:

експеримент, навчальний процес, зацікавленість, вмотивованість, ініціативність, логічність, свідомість

Анотація

У статті висвітлено результати педагогічного експерименту проведеного з метою виявлення ступеня залежності рівня навчальних досягнень старшокласників з фізики від рівня їх зацікавленості практичністю отриманих знань. Навчання на основі експериментальної діяльності забезпечує підвищення загального рівня успішності з дисципліни.

Посилання

Гопко З.Г. Лабораторні та практичні роботи з фізики. 10 клас: Рівень стандарту, академічний та профільний рівні [Текст] / З.Г. Гопко. – Харків: Видавнича група «Основа», 2012. – 127, [1] с. – (Бібліотека журналу «Фізика в школах України». Вип. 4 (100)).

Лимарєва Ю. М., Масич В. В., Удовиченко В. В. Самостійний фізичний експеримент як засіб формування загальних компетентностей особистості / Ю. М. Лимарєва., В. В. Масич, В. В. Удовиченко / – Збiрник наукових праць фiзико-математичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ: ДДПУ, 2022. – Випуск № 12 – С. 120 – 126.

Лимарєва Ю. М., Кекін М. О. Дистанційний експеримент як засіб свідомого засвоєння навчального матеріалу старшокласниками / Ю. М. Лимарєва, М. О. Кекін / – Збiрник наукових праць фiзикоматематичного факультету ДДПУ. – Слов’янськ : ДДПУ, 2018. – Випуск № 8 – С. 176 – 180.

Лимарєва Ю. М., Турка В. М., Рябко А. Е. Формування освітньої компетентності старшокласників засобами фізичного експерименту / Ю. М. Лимарєва, В. М. Турка, А. Е. Рябко / Духовність особистості: методологія, теорія і практика: збірник наукових праць / Гол. редактор Г.П. Шевченко. – Вип. 1(82). – Сєвєродонецьк: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. – С. 123 – 130.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-12-29