ФОРМУВАННЯ ПОНЯТТЯ «IНФОРМАЦIЙНА БЕЗПЕКА» В ШКIЛЬНОМУ КУРСI IНФОРМАТИКИ

IНФОРМАТИКА ТА МЕТОДИКА ЇЇ НАВЧАННЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234840

Ключові слова:

iнформацiйна безпека, шкiльний курс iнформатики

Анотація

Статтю присвячено проблемi формування поняття «нформацiйна безпека» в шкiльному курсi iнформатики. Проаналiзовано навчальнi програми з iнформатики на предмет вивчення iнформацiйної безпеки. Запропоновано методи та форми, якi можливо використовувати на уроках iнформатики, коли програмою не передбачено вивчення тем, що стосуються iнформацiйної безпеки.

Біографії авторів

Віра Глазова, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

кандидат педагогiчних наук, доцент

Анастасія Кириченко, ДВНЗ «Донбаський державний педагогічний університет»

студентка 1 курсу магiстратури фiзико-математичного факультету

Посилання

Безпека дiтей в Iнтернетi. URL: https://mon.gov.ua/ua/osvita/pozashkilna-osvita/vihovna-robota-tazahist-prav-ditini/bezpeka-ditej-v-interneti

Iнтернет, який ми хочемо (The Web We Want): навч. посiб. для учителiв, ISBN: 9789491440878, European Schoolnet publication, 2015.

Iнформатика 5-9 класи. Програма для загальноосвiтнiх навч. закладiв. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy5-9-klas/onovlennya-12-2017/8-informatika.docx

Сайт компанiї GlobalLogic. URL: https://www.globallogic.com/ua/

Навчальна програма вибiрково-обов’язкового предмету для учнiв 10-11 класiв загальноосвiтнiх навчальних закладiв (рiвень стандарту) URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna serednya/programy10-11-klas/2018-2019/informatika-standart-10-11.docx

Пазюк А.В., Черних О.О. Дитина онлайн: як забезпечити безпеку i приватнiсть (аналiтичне дослiдження). Київ: ВАIТЕ, 2016. 74 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30