ЩО НОВОГО НАМ ВДАЛОСЯ ЗРОБИТИ ЗА РОКИ ВИКЛАДАННЯ

МЕТОДИКА НАВЧАННЯ МАТЕМАТИКИ В ЗАКЛАДАХ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ТА ВИЩОЇ ОСВIТИ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.31865/2413-26672415-3079112021234847

Ключові слова:

iндивiдуальнiсть робiт, реальнi завдання, пошук i публiкацiї

Анотація

Розглядається 66-рiчний досвiд викладання автора. Його основнi досягнення полягають у iндивiдуальностi домашнiх робiт учнiв (студентiв), розв’язаннi з ними реальних завдань, творчий пошук i публiкацiя результатiв. В ходi викладання визрiвали новi пiдходи в математицi та її застосуваннях.

Біографія автора

Залмен Фiлєр

доктор технiчних наук, кандидат фiзико-математичних наук, професор

Посилання

Шапиро Г.М. Высшая алгебра. Изд. 4, доп. — М.: Учпедгиз, 1938. — 392 с.

Фiлєр З.Ю., Музиченко О.I. Коливання та стiйкiсть систем iз запiзненнями // Iнформацiйнi технологiї в освiтi, науцi i технiцi. Матерiали VI Всеукраїнської конференцiї молодих науковцiв IТОНТ-2008. 5–7 травня 2008 року. — Черкаси: ЧНУ, 2008. — С. 45.

Фiлєр З.Ю. Проблеми нескiнченностi у математицi, фiзицi та фiлософiї // Комбiнаторнi конфiгурацiї та їх застосування. 5-й Мiжвузiвський науково-практичний семiнар. — Кiровоград: КК-ТК, 2008. — С. 84–95.

Филер З.Е. Солнечный удар по истории . . . рода человеческого // Комсомольская правда, 16.09.1989. — 4 с.

Чижевский А.Л. Земное эхо солнечных бурь. Изд. 2-е. — М. : Мысль, 1976. — 387 с.

Чижевский А.Л. Физические факторы исторического процесса. — Калуга: Гублит, 1924. — 72 с.

Фiлєр З.Ю., Дрєєв О.М. Стан сонячної активностi, її наслiдкiв та їх прогноз. — Кiровоград : Полiграф-Сервiс, 2009. — 28 с.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-06-30